Πρέπει να ανησυχούν οι Ελληνίδες για τον ιό Zika;

Πρέπει να ανησυχούν οι Ελληνίδες για τον ιό Zika;

Ο ιός του Zika προκαλεί ‪‎μικροκεφαλία στα ‪‎βρέφη εφόσον μια εγκυμονούσα μολυνθεί από το τσίμπημα ενός κουνουπιού που φέρει τον ιό.

Αυτό συμβαίνει σε 30 χώρες της κεντρικής και νότιας Αμερικής και έχει θορυβήσει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Στην Ευρώπη κρούσματα σε εγκυμονούσες γυναίκες δεν έχουν αναφερθεί. Πρακτικά για να συμβεί αυτό θα πρέπει στη χώρα μας να μολυνθούν τα κουνούπια από τον ιό Zika κάτι πού δεν έχει συμβεί και θεωρητικά δύσκολο να συμβεί στο άμεσο μέλλον (λόγο του χειμώνα και έλλειψης κρουσμάτων) αλλά όχι απίθανο στο μέλλον.

Για να μολυνθεί μια Ελληνίδα έγκυος θα πρέπει να ταξιδέψει σε κάποια από τις χώρες υψηλού κινδύνου. Οπότε οι γυναίκες που μπορεί να μείνουν έγκυες ή είναι ήδη έγκυες είναι ασφαλέστερο να αποφεύγουν να ταξιδεύουν σε χώρες όπου ο ιός είναι σε έξαρση.

Τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι ο ιός του Zika μπορεί να μεταδοθεί και με τη ‪‎σεξοθαλική επαφή.Γι αυτό το λόγο οι γυναίκες που είναι πιθανόν να μείνουν έγκυες ή είναι ήδη έγκυες πρέπει να απέχουν ή να έχουν σεξουαλική επαφή μόνο με προφυλακτικό στην περίπτωση που ο σύντροφος τους έχει επισκεφτεί μια από τις χώρες υψηλού κινδύνου μετάδοσης του ιού Zika.

Ο ‪ΠαγκόσμιοςΟργανισμόςΥγείας (WHO) καλεί τις Ευρωπαικές χώρες να προετοιμαστούν έγκαιρα με σκοπό να μειώσουν το ρίσκο μετάδοσης του Zika από τη στιγμή που ακόμη δεν έχει παρασκευαστεί το αντίστοιχο εμβόλιο.

Καλεί τα Ευρωπαϊκά κράτη να: 

  • μειώσουν τις εστίες εκκόλαψη των κουνουπιών 
  • κάνουν χρήση εντομοκτόνων όπου υπάρχουν εστίες
  • ενημερώσουν τον πληθυσμό για τους πιθανούς κινδύνους του ιού και κυρίως τις εγκυμονούσες για το πως μπορούν να προστατευτούν από τα τσιμπήματα των κουνουπιών
  • εξοπλίσουν τα εργαστήρια με τη διαγνωστική εξέταση του ιού Zika
  • προωθήσουν την έρευνα για να την παρασκευή εμβολίου.

Dr. Γεράσιμος Μαρινάκης

calculator

Υπολογισμός γόνιμων ημερών

Εναρξη τελευταίας περιόδου:

Διάρκεια κύκλου: ημέρες.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ