Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή χωρίς εξωσωματική

Η σωστή διερεύνηση με αποτέλεσμα την διάγνωση και τη θεραπεία της υπογονιμότητας μπορεί να οδηγήσει το υπογόνιμο ζευγάρι σε πιο ήπιες μορφές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπως:


Ο γυναικολόγος Dr. Μαρινάκης διετέλεσε Λέκτορας στο ερευνητικό πρόγραμμα ‘OVARIAN AGEING AND FERTILITY’ του  IMPERIAL COLLEGE, LONDON και κατέχει διεθνούς βαρύτητας επιστημονικές  δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια στον τομέα της αναπαραγωγικής ιατρικής και υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. 


Στόχος μας είναι να διορθώσουμε τα αίτια της υπογονιμότητας ώστε να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα αν είναι δυνατόν με φυσική σύλληψη και μόνο σε περιπτώσεις που αυτό δεν καθίσταται εφικτό,  με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

calculator

Υπολογισμός γόνιμων ημερών

Εναρξη τελευταίας περιόδου:

Διάρκεια κύκλου: ημέρες.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ