Εξωσωματική Dr. Μαρινάκης

Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή σε Γυναίκες άνω των 40 ετών

Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
Φωτ. - Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Ποιος είναι ο ρόλος
της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
στη διαχείριση
της ηλικιακής υπογονιμότητας
για τις γυναίκες άνω των 40 ετών;

Η επιτυχία της εξωσωματικής γονιμοποίησης μειώνεται με την ηλικία και γίνεται ιδιαίτερα χαμηλή σε γυναίκες άνω των 44 ετών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το ποσοστό επιτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης (γέννηση / κύκλος εξωσωματικής) το 2006 ήταν 11.1 % στην ηλικιακή ομάδα 40 - 42 (490 συνολικές γεννήσεις), 4.6 % στην ηλικιακή ομάδα 43 - 44 (41 συνολικά γεννήσεις) και 4 % (9 συνολικά γεννήσεις ζώντων) σε γυναίκες άνω των 44, κατά τη διάρκεια του 2006.

Από την άλλη πλευρά, το ποσοστό επιτυχίας ήταν 18.6 % στην ομάδα ηλικίας 38 - 39, 26.4 % στην ηλικιακή ομάδα 35 - 37 και το 31 % σε γυναίκες κάτω των 35 ετών.

Αν το μόνο πρόβλημα είναι η ηλικία (όχι σπερματικός ή σαλπιγγικός παράγοντας), η εξωσωματική γονιμοποίηση τις περισσότερες περιπτώσεις δεν βελτιώνει τη φυσική γονιμότητα.

Πάραυτα υπάρχουν περιπτώσεις υπογονιμότητας στις οποίες ο παράγοντας υπογονιμότητας είναι άγνωστος. Αυτοί οι άγνωστοι παράγοντες μπορεί να προσπεράσουν με την τεχνική της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Ο πρώτος κύκλος εξωσωματικής μπορεί να δείξει την αναπαραγωγική δυναμική και να κρίνει αν αξίζει μια γυναίκα άνω των 40 να μπει σε αυτή τη διαδικασία.

Η γήρανση των ωοθηκών είναι ο κύριος υπεύθυνος παράγοντας για τη μείωση της γονιμότητας σε γυναίκες άνω των 40 ετών.

Μπορούν οι εξελίξεις στην τεχνολογία της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, να συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας των ωαρίων ή των εμβρύων και να αυξήσουν τα ποσοστά εγκυμοσύνης στην ηλικιακή ομάδα των γυναικών άνω των 40 ετών;

Ήπια διέγερση.

Τεχνικές όπως η ήπια διέγερση δεν έχουν εφαρμοστεί σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, κυρίως λόγω του κακού αποθεματικού ωαρίων των ωοθηκών, αν και υπάρχει η αντίληψη ότι η ήπια διέγερση θα μπορούσε να επιλέξει ωάρια με καλύτερη ποιότητα.

PGD.

Από την άλλη πλευρά, η εφαρμογή της προ-εμφύτευσης γενετικού ελέγχου (PGD) για την επιλογή των καλής ποιότητας ωοκυττάρων, σε ηλικιωμένες γυναίκες, παραμένει αμφιλεγόμενη και απαιτείται περαιτέρω έρευνα.

Assisted Zona Hatching (AZH).

Η ανάλυση των δεδομένων από τις δοκιμές έδειξαν αύξηση σε κλινικά ποσοστά εγκυμοσύνης μετά Assisted Zona Hatching σε γυναίκες με κακή πρόγνωση συμπεριλαμβανομένων εκείνων άνω των 40 ετών.

Δωρεά ωαρίων (egg donation).

Η δωρεά ωαρίων (egg donation) εξακολουθεί να είναι η πιο επιτυχημένη επιλογή για τις γυναίκες με προχωρημένη αναπαραγωγική ηλικία και τα ποσοστά εγκυμοσύνης δεν αλλάζουν σημαντικά με την ηλικία του παραλήπτη (παραμένουν στο 50 %).

DHEA.

Από τις διάφορες πειραματικές θεραπείες, το DHEA φαίνεται ενδιαφέρουσα πρόταση αλλά απαιτείται περαιτέρω μελέτη.

Πρόληψη.

Το κλειδί για τη διαχείριση της στειρότητας σε γυναίκες άνω των 40 είναι η πρόληψη, με την ενημέρωση των γυναικών σε νεαρότερη ηλικία για τις επιπτώσεις της φυσιολογικής γήρανσης των ωοθηκών και τους περιορισμούς της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Έγκαιρη αξιολόγηση και θεραπεία γονιμότητας.

Οι γυναίκες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να επιδιώκουν έγκαιρη αξιολόγηση και θεραπεία γονιμότητας, όταν ενδείκνυται κλινικά.

Έρευνες έχουν δείξει ότι, αν γυναίκες 35 ετών κάνουν εξωσωματική 1 χρόνο νωρίτερα, θα έχουν 15 % επιπλέον γεννήσεις, αντίστοιχα αν γυναίκες 43 ετών κάνουν εξωσωματική 1 χρόνο νωρίτερα, θα έχουν 23.6 % επιπλέον γεννήσεις.

Οι γυναίκες άνω των 40 ετών έχουν λίγο χρόνο για πειραματισμό, και ως εκ τούτου δεν πρέπει να σπαταλούν το χρόνο τους με θεραπείες που δεν είναι στοχευμένες και εξατομικευμένες.

Τι πρέπει να κάνω;

Επικοινωνήστε με τον γυναικολόγο Dr. Μαρινάκη. Μάθετε από τον ειδικό για τους τρόπους βελτιστοποίησης της αναπαραγωγικής ικανότητας.

Γνωρίζατε ότι συγκεκριμένα φυσικά προϊόντα μπορούν να αυξήσουν την ικανότητά σας για φυσική σύλληψη και να μεγιστοποιήσουν την πιθανότητα επιτυχίας σε περίπτωση υποβοηθούμενης αναπαραγωγής;

Ακολουθείστε ένα πρόγραμμα βελτιστοποίησης της αναπαραγωγικής ικανότητας και ακολουθείστε ένα εξατομικευμένο πλάνο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, χωρίς χάσιμο χρόνου.

Ο γιατρός Γεράσιμος Μαρινάκης περιμένει τις ερωτήσεις σας.

Ο γυναικολόγος Dr. Μαρινάκης διετέλεσε Λέκτορας στο ερευνητικό πρόγραμμα 'OVARIAN AGEING AND FERTILITY' του IMPERIAL COLLEGE, LONDON και κατέχει διεθνούς βαρύτητας επιστημονικές δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια στον τομέα της αναπαραγωγικής ιατρικής και υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Για οποιαδήποτε ερώτηση / πληροφορία,
επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.

  Εξωσωματική | Αρχική