Κόστος Λαπαροσκόπησης

Πόσο στοιχίζουν οι Λαπαροσκοπικές επεμβάσεις στη Γυναικολογία;

Πόσο κοστίζει το Λαπαροσκοπικό γυναικολογικό  χειρουργείο;

Ένα λαπαροσκοπικό χειρουργείο κοστίζει λιγότερο από ένα 'ανοιχτό χειρουργείο' (λαπαροτομία).

και αυτό γιατί οι μέρες νοσηλείας είναι πολύ λιγότερες (μόνο μία ήμερα νοσηλείας με τη λαπαροσκόπηση αντι 5 ημέρες με τη λαπαροτομία).

 

Με τη μέθοδο της λαπαροσκόπησης μπορούν να γίνουν οι παρακάτω επεμβάσεις:

 

Αν έχετε ιδιωτική ασφάλεια και το συμβόλαιο, σας καλύπτει πλήρως τότε η χρέωση γίνεται απευθείας στην ασφάλεια και το νοσοκομείο διεκπεραιώνει την εκταμίευση του ποσού, τόσο για την νοσοκομειακή όσο και την ιατρική αμοιβή.

Οι ασφαλιζόμενοι με τον ΕΟΠΥΥ καλύπτονται για ένα μέρος του ποσού από το ασφαλιστικό τους ταμείο και συνάμα μπαίνουν σε ειδικά οικονομικά πακέτα νοσηλείας από το νοσοκομείο με ξεκάθαρο κόστος χωρίς επιπλέον χρεώσεις. Αντίστοιχα οικονομικά είναι και τα πακέτα ιατρικής αμοιβής.

Το ίδιο ισχύει και για τους ασφαλιζομένους του ΟΓΑ

Αν πάλι δεν εχετε κάλυψη ούτε από ιδιωτικό άλλα ούτε από δημόσιο ασφαλιστικό φορέα τότε η τιμή προσαρμόζεται σύμφωνα με τα πακέτα των ιδιωτών ασθενών.

 


Ο ειδικός ενδοσκοπικός γυναικολόγος Dr Μαρινάκης χειρουργεί στο νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ του Ομίλου Υγεία.


 Τι περιλαμβάνει το συνολικό κόστος;
Στο συνολικό ποσό αμοιβής περιλαμβάνονται:
  • Έξοδα χειρουργείου
  • Ιατρική αμοιβή
  • Αμοιβή αναισθησιολόγου
  • Προγραμματιζόμενη νοσηλεία
  • Ιστολογική εξέταση
  • Μετεγχειρητική εξέταση

Τόσο η ιατρική όσο και η νοσοκομειακή αμοιβή μπορεί να διεκπεραιωθεί και με την χρήση πιστωτικής κάρτας.

 

Για περισότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 2130290997 .

 


Ο γυναικολόγος Dr. Μαρινάκης είναι ειδικός ενδοσκοπικός χειρουργός με πιστοποιήσεις στην Υστεροσκοπική και Ανώτατη Λαπαροσκοπική Χειρουργική από το Βασιλικό Κολέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων. Διετέλεσε μέλος της Λαπαροσκοπικής εκπαιδευτικής μονάδας  MATTU  του Ηνωμένου Βασιλείου.


 

 

 

calculator

Υπολογισμός γόνιμων ημερών

Εναρξη τελευταίας περιόδου:

Διάρκεια κύκλου: ημέρες.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ