Υπογονιμότητα

Ενδομητρίωση & Υπογονιμότητα

Ενδομητρίωση και Υπογονιμότητα

Η ενδομητρίωση είναι πιο συχνή σε υπογόνιμες , σε σύγκριση με το γόνιμες γυναίκες.

Ωστόσο οι περισσότερες γυναίκες με ενδομητρίωση είναι σε θέση να συλλάβουν, ιδίως εκείνες με ήπια έως μέτρια ενδομητρίωση. Υπολογίζεται ότι μέχρι 70% των γυναικών με ήπια και μέτρια ενδομητρίωση θα συλλάβουν μέσα σε τρία χρόνια, χωρίς ειδική θεραπεία.

Οι λόγοι για τη μείωση της γονιμότητας δεν είναι πλήρως κατανοητοί, αλλά μπορεί να οφείλεται σε ανατομικούς και ορμονικούς παράγοντες. Η παρουσία της ενδομητρίωσης ενδέχεται να στρεβλώσει την κανονική ανατομική δομή με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η μεταφορά των αυγών από τις ωοθήκες στις σάλπιγγες. Συνάμα η ενδομητρίωση μπορεί να επηρεάσει τη γονιμότητα μέσω της παραγωγής ορμονών και άλλων ουσιών που έχουν αρνητική επίδραση στην ωορρηξία, γονιμοποίηση του ωαρίου, ή / και την εμφύτευση του εμβρύου. Η υπογονιμότητα που σχετίζεται με την ενδομητρίωση είναι πιο κοινή σε γυναίκες με σοβαρές μορφές της νόσου.

Οι επιλογές θεραπείας για την υπογονιμότητα που σχετίζεται με ενδομητρίωση ποικίλλουν, αλλά πιο αποτελεσματική είναι η χειρουργική θεραπεία όταν ο στόχος είναι η αύξηση της γονιμότητας.

calculator

Υπολογισμός γόνιμων ημερών

Εναρξη τελευταίας περιόδου:

Διάρκεια κύκλου: ημέρες.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ