Ενδομητρίωση & καρκίνος

Ενδομητρίωση και ο κίνδυνος του καρκίνου των γεννητικών οργάνων

Οι γυναίκες με ενδομητρίωση έχουν αυξημένο κίνδυνο για την ανάπτυξη ορισμένων τύπων καρκίνου των ωοθηκών(επιθηλιακό καρκίνο των ωοθηκών ). Ο κίνδυνος είναι υψηλότερος σε γυναίκες με ενδομητρίωση και με πρωτογενή υπογονιμότητα (γυναίκες που δεν έχουν καταφέρει να μείνουν ποτέ έγκυες). Η χρήση των αντισυλληπτικών χαπιών, τα οποία άλλωστε πολλές φορές χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της ενδομητρίωσης, φαίνεται να μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο αυτό.

Η συσχέτιση μεταξύ ενδομητρίωσης και καρκίνου των ωοθηκών δεν είναι σαφώς κατανοητή.

Μία θεωρία είναι ότι τα εμφυτεύματα ενδομητρίωσης μεταλλάσσονται σε καρκίνο. Μια άλλη θεωρία υποστηρίζει ότι η παρουσία της ενδομητρίωσης μπορεί να σχετίζεται με γενετικούς ή περιβαλλοντικούς παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου των ωοθηκών.

calculator

Υπολογισμός γόνιμων ημερών

Εναρξη τελευταίας περιόδου:

Διάρκεια κύκλου: ημέρες.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ